transposar

·      (Termcat 25.6.98) v tr / es transponer / fr transposer / it trasporre // Incorporar el contingut d'una directiva de la Unió Europea a l'ordenament jurídic d'un estat membre, adaptant-ne la legislació interna o elaborant noves normes.

·      Fins ara per a aquest concepte s’utilitzava traslladar.#