transitari*

·      [96/A3622coput] «les activitats de transportista per carretera, agència de transport de mercaderies, transitari i magatzemista distribuïdor».

·      Ø dval, dec.