Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

transaccionar*

  1. Verb del llenguatge dels parlamentaris: 'redactar un document de consens que recull els punts que poden acceptar els autors de les diverses redaccions anteriors'. No apareix en els diccionaris habituals (gdlc, dec, dval) ni en els de dret.
  2. En castellà, a pesar que també és habitual el verb transaccionar*, la forma recollida en els diccionaris era transar:
    (DRAE): 1. intr. Am. Transigir, ceder, llegar a una transacción o acuerdo. U. t. c. prnl.
    El drae ha anunciat (consulta: 21.09.2012) per a la vint-i-tresena edició la incorporació del verb transaccionar:
    1. tr. En el ámbito político, y especialmente en el parlamentario, negociar, convenir algo. Los parlamentarios pretenden transaccionar una enmienda.