trampa de rascador

·      (Vicent Garcia 28.01.00: una declaració d’impacte ambiental d’Enagas, SA, sobre la conducció de gas). Lèxic dels tècnics de medi ambient. Deu ser una cosa d’electricitat (interruptors, relés...) o de conducció d’aigües o gas, canonades, etc. (segons la cerca que he fet en Internet). Els tècnics es veu que ho han copiat d’algun lloc sense saber a què es refereixen.[2000]