tot-u artifical

·       (dcarreteres) m / es zahorra artificial, mezcla de cantera f, f / en wet mix macadam n // Rebuig de pedrera constituït per una mescla més o menys contínua de fins, que permet una compactació eficaç, emprada per fer paviments econòmics que no s’enfanguen quan plou.

 

tot-u natural

·       (dcarreteres) m / es zahorra natural, sopa de arroyo f,f // Barreja de riu emprada a la construcció. Consisteix en una mescla de palets i sorra, sense garbellar, en la proporció en què es troben al llit d’un riu.

·       Veg. saorra.