tot dins-tot fora*

·       [96/2819cama;dog26abril] «El règim de funcionament estarà basat en un sistema “tot dins-tot fora”, seguit en cada procés d'una neteja i desinfecció profundes.» > en castellà diu: «todo dentro-todo fuera».

·       De l’anglés input-output?