Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

tory

  1. Terme anglés que designa un grup polític del Regne Unit de la Gran Bretanya. Segons el Merriam-Webster:
    3 a : a member or supporter of a major British political group of the 18th and early 19th centuries favoring at first the Stuarts and later royal authority and the established church and seeking to preserve the traditional political structure and defeat parliamentary reform

    El mot sol usar-se en català com a manlleu no adaptat. D'acord amb el criteri general per al plural dels manlleus no adaptats , que diu que s'han de fer d'acord amb les normes de la llengua d'arribada (la llengua del text en què s'usa el manlleu), el plural ha de ser torys.

  2. (Emilio Lorenzo, Anglicismos hispánicos) Diu que A. Fernández documenta en 1865 els dos partits polítics dominants a la Gran Bretanya «tories y whigs», i que aquest mateix assenyala que s’usa preferentment el plurals torys. E. Lorenzo afig que Larra remonta l’ús d’aquests termes uns trenta anys, i que continua sent usat el plural torys; a més, diu que la decadència de l’altre partit no dóna lloc a l’ús de whig.
  3. (Libro de estilo d'El País) (plural, tories) Miembro del Partido Conservador británico. Se puede escribir en cursiva, pero debe explicarse.
  4. (clave) [tory (anglicismo) adj./s. Del partido conservador británico o relacionado con él. [...] [Nota: Este diccionari no indica que el plural es forme de cap manera diferent d’afegir-hi una -s.]