Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

toponímia i onomàstica

 1. Canvis de nom a l'Índia (El País, 29.08.1999): Bombay > Mumbai (1995); Madrás > Chenai. Calcuta > Kolkata. Aquestes formes són les transcripcions castellanes dels noms; el canvi s'ha produït a l'Índia, però no sembla que haja tingut massa repercusió a l'estranger.
 2. Estats i gentilicis internacionals en català.
 3. Noms de països en francés.
 4. Estats, gentilicis, monedes, etc., en espanyol (segons el traductors del Parlament Europeu):
 5. Actualment (10.08.2000-Maite CCEC) els acabaments -ero dels topònims es mantenen. Abans es normalitzaven en -er: Llonganissero (Alcoi) i no Llonganisser.
 6. Índexs de publicacions toponímiques (1986-2004).
 7. Article sobre transcripcions al català.
 8. Antroponímia

 9. Relació d'hipocorístics de les Balears.
 10. Novetats en el registre civil (Llei 40/1999): acceptació de Toni, Pepa, Paco, Àlex, Josefina, Lola.

  L'acceptació dels noms anteriors (hipocorístics) adquirix més força amb la Llei estatal 3/2007, que modifica el segon paràgraf de l'article 54.

 11. Toponímia dels països de llengua catalana

 12. Mapa de les comarques:
 13. Catalunya del Nord: municipis (i gentilicis).
 14. País Valencià: denominació oficial dels municipis.
 15. Illes Balears: