tonyina de sorra

·       Terme popular a València per a referir-se a la tonyina, més concretament al ventre de la tonyina (sorra). Fins i tot, no ens estranyaria que hi haguera qui ho utilitzara com una varietat de tonyina diferent, a causa del fet que la paraula sorra no té ús col·loquial a la ciutat de València. Segons Coromines, a partir de certs contextos antics es podia entendre també que es refereix a la tonyina salada. Sembla que conviuen (o convivien) les dues accepcions. Hi ha un text aclaridor de St. Soví: «Con se deu fer ab tonyina sequa o de so<r>ra --- si vols fer sohengua a tonyina seca o a sora o a serdina salada---».

·       No té res a veure a ‘atún de arena/arenal’, com sembla fàcil traduir automàticament. Es traduiria ijada de atún o alguna cosa per l’estil.