toma de razón

·       (C. Duarte, MLA) toma de razón : nota d’intervenció // (uji) : presa de coneixement.