Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

tmpl

 1. Sigla de tècnic/ca mitjà/ana de promoció lingüística, que és la denominació que reben els tècnics lingüístics del grup B en l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana. Estos llocs estan compresos dins de la categoria «correctors redactors GV (B)». Les funcions dels tmpl són:
  • Efectuar correcció i traducció directa i inversa del valencià/castellà.
  • Estar a càrrec del reciclatge dels funcionaris.
  • Realitzar estudis lingüístics.
  Hi ha alguns llocs (Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, 2007) que, en lloc d'eixes funcions, en tenen unes altres:
  • Aportació d'elements per a l'elaboració dels informes lingüístics i altres treballs sobre toponímia i antroponímia.
  • Atendre consultes lingüístiques, especialment toponímia i antroponímia.
  • Cursos específics diversos.
  • Efectuar correcció i traducció directa i inversa del valencià/castellà.
  • Estar a càrrec del reciclatge dels funcionaris.
  • Realitzar estudis lingüístics.
  • Revisió i correcció lingüística dels materials de toponímia i antroponímia.
  • Revisió i correcció, i preparació per a la impressió, dels treballs d'investigació del Pla d'Estudis del Valencià Actual.

  Nota: Informació treta del document «Llocs a elegir pels aprovats de la convocatòria OPE 35/2004 i 36/2004, tècnic/a mitjà/ana promoció lingüística, grup B» [en línia: 29.05.2007]

 2. Quant a les funcions que fan els tècnics en l'administració publica, una nota de la Direcció General de Funció Pública valenciana de l'any 1999 indicava que tenen «un suport legal més que suficient per a considerar-les obligatòries i que requereixen, per a dur-les a terme, un lloc de treball del grup B»:

  Els TMPL municipals
 3. Descripció de la classificació dels tècnics lingüístics en la Generalitat Valenciana

   

  Consell de la Generalitat Valenciana
  RLT 2005

  [Buidatge de l'RLT 2005: veg.]

  AVL
  Decret 69/2003 [veg.]
  Decret 71/2006 [veg.]

  TMPL

  B 20 E038
  [abans: B 16 E023]

  tècnics mitjans
  de promoció lingüística

  TML

  B 20 E038

  tècnics mitjans lingüístics - 14 a 21

  Nota: Hi han llocs de tmpl B 20 E022: fan menys hores.

   

  total

  53

  TMNT

  B 22 E042

  tècnic/ca mitjà/mitjana en noves tecnologies - 13

  AL

  A 20 E038

  assessor/ra lingüístic/ca

  TMP

  B 22 E044

  tècnic/ca mitjà/mitjana de publicacions - 12

  A 24 E042

  caps de secció


  total

  10

  A 26 E047

  caps de servei

  TELT

  A 24 E044

  tècnic/ca especialista en lexicografia i terminologia - 7

  TET

  A 24 E044

  tècnic/ca especialista en toponomàstica - 8

  A 22 E040

  lloc DOGV - 4070


  A 30 E050

  cap de la Unitat
  de Recursos Lingüisticotècnics - 6

  A/B 24 E042

  lloc CJAP - 7981

  total

  3

  A 24 E046

  lloc Presidència - 18529

  AVL

  Total

  13

  total

  21  Adm. Consell

  Total

  74

  AL: assessor lingüístic
  TMPL: tècnic/ca mitjà/mitjana de promoció lingüística  Corts Valencianes

  (BOCV 30.12.1998)

  Consell Jurídic Consultiu

  (DOGV 16.01.2004)

  TC

  B 21 E036

  traductor/ra corrector/ra

  5


  traductor/ra

  B 18 E036

  TC

  C 20 E039

  transcriptor/ra corrector/ra

  8
  CTC

  C 21 E040

  coordinador/ra de transcriptors correctors

  1

  Total

  14


  Total

  1  Sindicatura de Comptes

  (BOCV 24.09.2001)

  TC

  A/B 25 ± E035

  traductor/ra corrector/ra coordinador/ra

  1

  T

  A/B 23 ± E035

  traductor/ra coordinador/ra

  2


  Total

  3