terceria

·       El dejur defineix aquest concepte i altres termes formats sobre terceria:

           terceria de domini >cast. terceria de dominio

           terceria de millor dret o de preferčncia >cast. tercería de mejor derecho.