tender puentes

·       Expressió metafòrica periodística espanyola. En català seria crear vies de diàleg, establir nexes d’unió i altres de semblants.