tendel

·       (dvisual 6.15, «Fàbriques de pedra i maó») 23. juntura de filada / tendel

·       (dvisual 6.05, «Replanteig») 10. llinyola / tendel

·       (decascat) m constr (cuerda) llença f. | capa f  d’argamassa.[La llença és subtituïda per llinyola; i la capa d’argamassa per la juntura de filada].