tecnolectal*

·       Adjectiu que usa C. Duarte en La redacció de les lleis: «uns segments que comparteixen am altres dominis tecnolectals» (pàg. 12);

·       ‘Relatiu o pertanyent al llenguatge tècnic’.

·       Ø dval, gdlc