tecnoestructura*

·       Terme creat per John K. Galbraith (en anglés, technostructure (?)), per a designar els membres de comandament de les grandes empreses, un òrgan col·legiat de decisió compost per gerents, directorts comercials, enginyers, científics... que prenen realment les decisions.