techo

·       [96/3967Consell;dog3maig96] «con una edificabilidad de 10.533 m2 de techo» > « amb una edificabilitat d'un màxim de 10.533 m2».

·       Ø amb aquest significat ‘màxim’ decascat.

·       El mot sostre (veg.) té també una accepció per al significat ‘màxim’ en català (diec)