fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Tarsis

  1. Segons la Bíblia valenciana (ed. Saó, 1996):

    «Tarsis: Regió situada probablement a la costa del Mediterrani occidental, però no identificada amb precisió. En la Bíblia equival a un lloc llunyà per antonomàsia, l'extrem del món (Jo, 1,3; Sl 72,10). La denominació "de Tarsis" s'aplica també a les naus de gran tonatge, aptes per a viatges llargs i per al comerç amb països llunyans (1Re 10,22; Sl 72,10; Ct 5,14).»

  2. (GEC ) «Ciutat o regió citada en la Bíblia i d'incerta ubicació. Hom ha suggerit que equival a Tartessos, o que es trobava a Sardenya o, àdhuc, a Tunísia. El seu nom significa 'foneria', 'refineria', cosa que demostra que era rica en metalls. En el regnat de Salomó i en el de Josafat, rei de Judà (873-849 aC), les gents de Tir construïren les anomenades "naus de Tarsis" per a ambdós sobirans, les quals eren emprades també en la navegació per la mar Roja.»