tangram

·      Denominació d’un joc d’enginy d’origen xinés.