Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

tal

  1. Les companyes Alícia Marqués i Àngels Giménez (24.03.2009) m'avisen que el diec2 ha aclarit la possibilitat anafòrica d'este adjectiu:
    tal 1 adj. [LC] Semblant² 2 . Ell no ha dit mai tal cosa.
    semblant² 2 adj. [LC] Aquest, especialment fent referència a quelcom que s’ha dit abans. Mai no li he sentit dir semblants paraules. No és lícit de recórrer a semblants mitjans.
  2. Anotació anterior al 2002:
    Hi ha un petit dubte (una mica polèmic) sobre si aquest adjectiu té un valor díctic anafòric, de referència textual (el que tenen els demostratius). Tal cosa no sembla clarament admesa o rebutjada pels diccionaris (tot i que la meua lectura de les definicions em dóna a entendre que sí que és possible adjudicar-li aquest significat); a més els exemples d’ús ens indiquen que sí que té aquest valor: perquè tal sentit ja és enregistrat i documentat...(daux, pàg. 258, comptar amb); veg. Bega.