tac silenciador

      (dneol) /es silentbloc / fr bloc silenceur; silentbloc / en silent block // Pea de cautx especial comprimit que es posa entre dues peces en moviment per absorbir-ne les vibracions i els sorolls.

      dtermferrov (en silentblock).