tácita

·      (drae) 3. Der. V. condición tácita. / condición. [...] callada. condición tácita. tácita. Der. La que, aunque expresamente no se ponga, virtualmente se entiende puesta.

·      Ø dec, diec (com a substantiu, ni com a adjectiu amb aquest valor)

·      > condició tàcita (i no tàcita, perquè continua sent adjectiu i no s’ha nominalitzat).