tacha

·      (uji) tacha : invalidació; causa o motiu d’invalidació.