Tribunal Suprem

·      El Tribunal Suprem ha establit en diverses sentències (#) que la valoració de l’examen de llengua en les oposicions a l’administració pública (ajuntaments sobretot) no pot superar el 25 % de la nota total de l’oposició. A més, cal un informe o una justificació perquè aquest examen siga eliminatori (ja que continuen considerant, com una falca retòrica, que només ha de ser un mèrit), o que s’hagen establit els perfils lingüístics en l’organisme. [2000]