Teula*, barranc de

       Veg. Teulada, barranc de.