TRIPS

·      Sigla anglesa: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

·      Sembla mal formada ja que no es correspon amb les inicial dels mots i la esse final correspon al plural de rights. Els anglesos solen escriure «TRIPs».

·      Se sol denominar «Acord TRIPS».