swap Pronúncia anglesa

·      [97/C8452ivf] «Permuta financera (swap

·      (Vocabulari de la gestió del risc financer) cat. permuta financera / es permuta financiera / en swap.