suplementar

·      [96/A3038ceh] «consistent a suplementar* el crèdit del projecte d’inversió 1.087»

·      (dval i dec) v. tr. alim. Incorporar suplements nutritius (als aliments).

·      L’exemple té un sentit econòmic, accepció que no recullen els diccionaris.

·      Ø drae; diec.