sufixos

·      L’ús del sufix -itzar: Sol adjuntar-se a adjectius o a substantius (v. M. T. Cabré) #