Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

subsumir

  1. Segons la definició del GDLC:
    v tr FILOS/LÒG Considerar un individu com a comprès en una espècie o una espècie com a compresa en un gènere, o bé considerar un fet com l’aplicació d’una llei.
  2. És un verb poc usat, però veiem que apareix en el Cercaterm (s. v. qualificació):
    <dret internacional> Operació que consisteix a subsumir una noció jurídica en el supòsit de fet d'una norma de conflicte.
  3. Apareix en [DOGV 97/C4887cama]: «Es produeix, per tant, la disjuntiva de mantenir tramitacions independents —i, per consegüent, resolucions també independents— per a l'activitat (subjecta a declaració d'impacte ambiental) i l'instrument urbanístic que possibilita la seua ubicació (subjecte a estimació d'impacte ambiental), davant la possibilitat de subsumir tots dos expedients en una única resolució administrativa». S'usa en un sentit que és una extensió de la definició del GDLC —cosa normal, ja que es tracta de la traducció del castellà, i s'hi aplica la definició del DRAE.
  4. En castellà, el DRAE el definix:
    1. tr. incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más abarcadora. ║ 2. tr. Considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido a un principio o norma general.