subsolador

ˇ      (diec/=gdlc) m. Eina per a llaurar el sňl a profunditats de 60 centímetres o més.

ˇ      Ř dec.