spice pija

·      L’expressió spice pija que designa una de les cantant del grup britànic Spice Girls, prové de l’anglés Posh Spice. L'origin de posh en anglès és des de l'abreviació P.O.S.H. ‘port out, starboard home’.  Els anglesos de «classe alta» sempre viatjaven a l'Índia a l'esquerra del vaixell, i tornaven a la dreta —és a dir al  costat nord— per a evitar la calor del sol. En el cas de la Posh Spice, l'expressió s'utilitza mig relativament a les altres noies Spice: Sporty, Scary, Baby i Ginger (aquesta ara fora  del grup), mig irònicament. La paraula posh no té cap connotació de ‘caganer aviciat’ (és a dir, spoiled brat angl.). Si volem fer un neologisme, per què no utilitzem el préstec poix poixa? És una paraula perfectament ben formada en català i ja tenim coix coixa com a un model. Com a resultat, la paraula faria tuf d'anglès que semblaria raonable. He d'afegir que posh s’aplica igualment a coses. Exemple: Let's go to a posh restaurant.