sotssecretaria

·      En la Generalitat de Catalunya s’ha generalitzat l’ús de subsecretaria. Ambdues formes són bones (Termcat dixit 9.4.97). En la Generalitat Valenciana, l’última reestructuració (març 1997) ha creat sotssecretaries, que és la forma administrativament, doncs, més habitual (fins a la pròxima reestructuració, potser).

·      Pel que fa als prefixos sub- i sots-, el primer és el que és més productiu i més entenedor, és la forma viva. El segon es la forma antiga (tradicional, si es vol). Lacreu  diu que cal formar els mots amb sub-. I és el criteri del DOGV (1997).