sostre

·      El diec admet una nova accepció per a aquest mot: per ext. Altura, magnitud màxima que assoleix o pot assolir una cosa. L’Himàlaia és el sostre del món. El sostre salarial.

·      Veg. m2t.