solventar*

·      Castellanisme en lloc de resoldre, solucionar, arreglar. daux no l’admet. Tampoc TV3, però s’hi utilitza (M. Pau Huguet 22.3.99).

·      Ø gdlc, dval.