sol·licitud

·      (dports) f / es solicito // Document que el capità d’un vaixell lliura a la duana, per tal que siga despatxat i es puga presentar davant les autoritats de sanitat i marina, perquè autoritzen la sortida del vaixell.