sòlids a lloure

·      (dports) m pl /es graneles sólidos / fr vrac solide / en solid commodities in bulk // Productes que són transportats de manera homogènia amb aspecte de material solt, i que poden ésser manipulats de manera contínua.

·      Hi ha també sòlids pesants a lloure / es graneles pesados  // Productes esbocinats d’un alt pes específic, com ara els minerals, que es transporten sense envasos.