sobrecost*

·      Terme que no recullen els diccionaris (dec, diec, dval), perň que és bastant usat (El Periódico, Avui, Diari d’Andorra) i sembla ben construďt. Significaria ‘cost afegit a l’inicialment previst’ o cosa semblant. En castellŕ, sobrecoste*.