slop-oil*

·      [96/4398Alícia] Apareix en una declaració d’impacte ambiental: «fuel, slop-oil, gasóleo [...]».

·      Deu ser un terme anglés: slop significa ‘vessar’.