shunt

·      [96/2566,cap, dogv 21-3-96] «motor sèrie o shunt alimentat a tensió constant».

·      Ø dec, Termcat-Neologismes, Dicc. dels mitjans audiovisuals (Eumo).