ses

·      (dval) ses [pl. sessos] «Extrem inferior de l’intestí recte; anus.» Segons Eugeni S. Reig (27.10.00) hauria de dur diacrític (sés) i el plural hauria de ser amb essa sonora (sesos). També diu que duell n’és un sinònim (accepció que no recull el dval).