Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

senyalística

  1. (Termcat) «senyalística es señalética / fr signalétique / it segnaletica // Conjunt de tècniques i d'elements que intervenen en la identificació interna i externa de les diferents parts o seccions d'un indret obert al públic, i també en la conducció i guiatge de les persones i mercaderies que hi transiten. Terme desestimat: senyalètica*».
    Nota CDLPV: la Neoloteca del Termcat (1998) esmena la definició del substantiu (2) de l'entrada del DVAL 1996 (veg. més avall) i elimina la forma adjectiva (1).
  2. En espanyol, señalética*: en El País 19.05.1996, no recorde en quin article, 'conjunt de senyals' o 'sistema de comunicació mitjançant senyals, indicacions'.
  3. Ø drae, dusos, dueae, dea.
  4. En el dval96:
    senyalètic -a 1. adj. Que fa referència als senyals o a la senyalització. 2. f. Activitat semiòtica dels organismes, en tot allò que fa referència als signes.