Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

semaforitzar*

 1. No recullen este verb transitiu (ni el substantiu semaforització) els diccionaris habituals (novembre 2008). El documenta de passada Montserrat Morera i Escarré (Les paraules i el significat, 1997, pàg. 69):
  Semaforitzar i altres -itzar
  Trobem el mot semaforització, per exemple, en l'Avui (19.03.2007):
  Avui comencen les proves en dos nous trams construïts del Trambaix i el Trambesòs. Les comprovacions es faran durant un mes, temps en que es mirarà la semaforització, el sistema de comunicacions i control de circulació dels tramvies, l'estacionament en les noves parades, els sistemes elèctrics i tots els elements necessaris per a la correcta circulació dels combois.
  Tot i que també apareix en 1993 en l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona (veg.). D'altra banda, encara que apareix en el gdlc, la gec l'inclou en l'entrada abalisament:
  En una via per a la circulació de vehicles, conjunt de les balises de seguretat destinades a orientar el moviment dels usuaris o a destacar l'existència d'elements o zones de perill, amb exclusió dels sistemes generals de seguretat o de regulació (il·luminació, semaforització, senyalització). [...]
 2. En espanyol, els arreplega el gduea:
  semaforización s/f Amer Acción o resultado de poner semáforos en las vías públicas: Obras de semaforización.

  semaforizar tr Amer Poner semáforos en las vías públicas: Han semaforizado todos los cruces de Guadalajara.