sedimentar

·      (dec) v 1 trDipositar un líquid (les matèries en suspensió), formant un sediment. 2 pron Dipositar-se les matèries en suspensió en un líquid, formant sediment.