sectorització*

·      [97/c8895coput] «es referien a justificar el compliment dels criteris de sectorització de l'article 20 de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística».

·      Ø dval #