salvaocells

·      (dgamb) es salvapájaros // Estructura de forma i material variables, que serveix per a senyalitzar els cables de terra aeris i evitar que els ocells hi col·lidisquen.

·      Ø dval.