Serra

·      Paratges: Roig de Penya (cast. Rodeno de Peņa, [97/C8895coput]).