SGML

·      Sigla anglesa: Standard Generalized Markup Language. Es tracta d’una estàndard per a la constitució de corpus textuals per a la recerca lingüística. Més informació a la pàgina d’Internet del IULA (www.iula.upf.es/96inf001.htm).