ruleteado*

·      Ø drae01

·      [Docum. de Maribel30abril96] «Falta el ruleteado en las aceras» > «’passar la rutlla?»; no veig que rutlla, segons la definició del diec, tinga aquest ús específic: més aviat hauria de ser «passar el corró» (veg. duden, corró).

·      El dconst dóna ruletear *corronar v. tr.  Passar un corró per una superfície. Especialment, el corró gravat amb què es marca un relleu a la superfície tendra d’un paviment de ciment.

·      Tenint en compte que ni el dec ni el diec recullen el verb corronar*, em sembla que la forma vàlida continua sent la perífrasi passar el corró.