rudolfensis

·      Aquesta indicació d’espčcie del gčnere Homo, prové de l’antic nom del llac Turkana: llac Rodolf (Lake Rudolf, en anglés). (La especie elegida, J. L. Arsuaga i I. Martínez, pŕg. 141).